logoRemontujac.pl

Update nr 1

Dowiedz się o nowościach na Remontujac.pl. Zbiór informacji na temat zmian, poprawek oraz wszelkiej maści updatów. Na sam koniec garstka informacji o planowanych zmianach.

Nowy PDF

Po rozmowie z wami, wprowadziliśmy nowy, lepszy wygląd plików PDF. Dzięki temu udało nam się poprawić czytelność oraz estetykę naszego flagowego produktu na stronie. Główne zmiany które dotknęły pliki PDF to:

  • Sekcja "Podsumowanie" w której dodaliśmy kwotę ostateczną obliczaną dla wszystkich pomieszczeń
  • Więcej opcji konfiguracji plików PDF
  • Dodaliśmy opcję ukrywania pomieszczeń

Nowy blog

Update nr 1 to w większości czas poświęcony na nową platformę do blogowania. Dzięki temu będziemy bardziej widoczni w Google oraz będziemy mogli lepiej komunikować postęp prac nad aplikacją. Zapewne większość z was zauważyła nowy przycisk w górym prawym rogu. To właście ten guzik będzie informował was o wszystkich nowościach na stronie.

Ukrywanie pomieszczeń

Już od teraz możesz ukrywać pomieszczenia, których nie chcesz pokazywać klientom. Nie będą one dostępne w PDF oraz nie będą uwzględniane przy podliczaniu kosztów. Aby ukryć pomieszczenie należy najpierw wejść w edycję pokoju.

A następnie zaznaczyć kontrolkę tak aby pomieszczenie było ukryte dla klienta

Co planujemy poprawić w najbliższej przyszłosci?

Chcemy rozszerzyć możliwość kontrolowania kosztów. Będzie można sprawdzić ile kosztuje remont w przeliczeniu na m2. Drugą funkcją którą chcemy wprowadzić będzie większa kontrola nad zamkniętymi projektami.